AktualnościAktualności / Startuje badanie kobiety w IT

  • 1161 wyświetleń
  • agencja, ogłoszenia

Biuro Podróży Reklamy razem z Geek Girls Carrots, IAB Polska i Hays Polska przygotowało projekt badawczy Kobiety w IT. Wszystkie panie zapraszamy do badania! Pracujesz w branży IT? A może dopiero rozpoczynasz swoją karierę ? Twoja opinia może pomóc innym kobietom w odniesieniu sukcesu w świecie IT. Badanie „Kobiety w IT” jest kompleksową analizą sytuacji kobiet na rynku IT w Polsce. Chcemy dowiedzieć się, jak wyglądała Twoja ścieżka kariery. Co Cię motywuje? Jaka jest Twoja wizja rozwoju?

Badanie Kobiety w IT:
kobietywit.pl/.

Ankieta Kobiety w IT:
www.surveymonkey.com/KobietywIT.

Czym jest badanie?

Projekt badawczy Kobiety w IT, realizowany jest przez Hays Poland, Geek Girls Carrots oraz agencję interaktywną Biuro Podróży Reklamy. Patronat merytoryczny nad badaniem objął Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

Celem badania jest dostarczenie wiedzy dotyczącej następujących zagadnień:

  • jak branża IT odbierana jest przez pracujące w niej kobiety,
  • jaki odsetek kobiet w IT, w stosunku do ogółu objętych badaniem kobiet zajmuje menadżerskie stanowiska,
  • jakie korzyści i bariery związane z podjęciem pracy i pracą w obszarze IT dostrzegają kobiety,
  • jakie są dominujące ścieżki rozwoju i kariery w odniesieniu do kobiet pracujących w branży IT.

Pozyskanie ww. informacji – służących analizie sytuacji kobiet w funkcjonującym w Polsce sektorze IT- zostanie przeprowadzone w oparciu o doświadczenie, opinie i poglądy kobiet pracujących lub tych, które pracowały w przeszłości w branży IT.

Zgromadzona wiedza stanowić będzie podstawę do wypracowania raportu stanowiącego syntetyczny opis bieżącej sytuacji kobiet w sektorze IT, wraz z pożądanymi przez nie formami i kierunkami rozwoju przedsiębiorstw branży IT poprzez analizę potrzeb i aspiracji respondentek. Dodatkowo raport opisywać będzie typowe ścieżki kariery kobiet w IT, których potencjalnym efektem będzie zainspirowanie i zmotywowanie kobiet do zmiany zawodu i rozpoczęcia pracy w IT

Tags
PORTFOLIO
NASI KLIENCI