PortfolioPortfolio / ZACHĘTA: Biuro Podróży Reklamy realizuje kampanię informacyjno-promocyjną, wspierającą projekt “Otwarta Zachęta”.

  • 1027 wyświetleń
  • Brak tagów

Agencja Biuro Podróży Reklamy dla Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych oraz Narodowej Galerii Sztuki – Zachęta zrealizowała trwający 2,5 roku projekt. Współpraca dotyczyła działań z zakresu kreacji oraz planowania i zakupu mediów, podczas kampanii informacyjno-promocyjnej, wspierającej projekt “Otwarta Zachęta”. Kampania prowadzona była pod hasłem “Doświadczaj sztuki w nowym wymiarze”.

Grupy docelowe projektu to m.in. pracownicy sektora kultury, uczestnicy procesu edukacji formalnej (nauczyciele, uczniowie), reprezentanci sektora nauki (badacze, studenci, naukowcy), jak i wszystkie osoby aktywne kulturalnie, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Cele zaplanowanych do połowy 2023 obejmowały wzrosty odwiedzalności strony, wzrost zainteresowania i częstsze korzystanie ze zdigitalizowanych i dostępnych w wersji cyfrowej zasobów Zachęty, w tym tworzenie własnych treści przez użytkowników, jak również wzrost zainteresowania stałą ofertą i programem publicznym Zachęty po zetknięciu się z ofertą online.

Projekt Otwarta Zachęta współfinansowany był ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Polegał na digitalizacji i udostępnieniu kolekcji Zachęty, stworzeniu innowacyjnych narzędzi informatycznych, przeprowadzeniu działań szkoleniowych i promocyjnych służących realizacji celów edukacyjnych, naukowych i artystycznych.

Zachęta / Otwarta Zachęta
Od 2011 roku Galeria prowadzi projekt Otwarta Zachęta, którego jednym z najważniejszych punktów jest udostępnianie jej zasobów. Od 2012 roku wizerunki prac z kolekcji oraz wszystkie produkowane przez Zachętę materiały (edukacyjne, dokumentacyjne etc.) były dostępne na licencji Creative Commons na portalu OtwartaZacheta.pl. Od końca 2015 roku „portal otwartościowy” galerii został zintegrowany ze stroną internetową zacheta.art.pl. Dzięki temu zasięg odbiorców powiększony został do ćwierć miliona unikatowych użytkowników rocznie. Udostępniane na stronie internetowej zasoby można nie tylko oglądać, ale również w większości przypadków pobierać w jakości produkcyjnej i wykorzystywać do swoich działań.

Tagi aktualnego posta
Wszystkie Tagi
PORTFOLIO
NASI KLIENCI