AktualnościAktualności / Biuro Podróży Reklamy wygrało przetarg na projekt rebrandingowy uczelni

  • 601 wyświetleń
  • edukacja

Agencja interaktywna Biuro Podróży Reklamy wygrała przetarg Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza na przeprowadzenie projektu rebrandingowego oraz stworzenie strategii reklamowej. Biuro Podróży Reklamy ma opracować nowy system identyfikacji wizualnej uczelni oraz koncepcję i szczegółowy projektu kampanii promocyjnej uczelni. Grupą docelową kampanii będą potencjalni studenci oraz podmioty instytucjonalne (czyli pracodawcy). Agencja ma za zadanie m.in. stworzyć pomysły akcji promocyjnych, projekty spotów i scenariuszy reklamowych, dokonać wyboru mediów i narzędzi promocyjnych. Plany mają objąć działania we wszystkich mediach ze szczególnym uwzględnieniem internetu. Celem kampanii ma być przede wszystkim zwiększenie zainteresowania potencjalnych studentów ofertą studiów w BWS.

Wybraliśmy ofertę Biura Podróży Reklamy ponieważ spośród wszystkich propozycji zgłoszonych do konkursu to ona najlepiej odpowiadała na nasze potrzeby zarysowane w briefie, nie bez znaczenia była też jej atrakcyjność cenowa i doświadczenie

– mówi Bożena Procner, kierująca marketingiem Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza.

Agencja Biuro Podróży Reklamy regularnie obsługuje klientów z rynku edukacyjnego. Pracowała min. dla TEB Edukacja (sieć szkół policealnych działających w ponad 50 miastach) – w zakresie kampanii wirusowych w Internecie, w 2009 i 2010 dla PWN.pl – w zakresie realizacji programów komputerowych do nauki czytania i pisania, w 2009 dla WSiP zakresie tworzenia prezentacji multimedialnych (cykl 12 prezentacji), w latach 2009 – 2011 dla Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora.

Tags
PORTFOLIO
NASI KLIENCI