AktualnościAktualności / Biuro Podróży Reklamy zwycięzcą przetargu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, agencja będzie promować projekt „Otwarta Zachęta”

  • 2896 wyświetleń
  • kampania digital, kreacja, media

Do grona klientów agencji interaktywnej Biuro Podróży Reklamy dołączyło Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Współpraca dotyczy działań z zakresu kreacji oraz planowania i zakupu mediów, podczas zaplanowanej na ponad 2 lata kampanii informacyjno-promocyjnej, wspierającej projekt “Otwarta Zachęta”. Umowa opiewa na sumę 0,5 mln zł.

Kampania prowadzona będzie pod hasłem “Doświadczaj sztuki w nowym wymiarze”. Do jej obsługi agencja Biuro Podróży Reklamy została wybrana w przetargu, w którym startowało w sumie 6 agencji.
Umowa podpisana została na okres do czerwca 2023 roku i opiewa na sumę 470 tys. zł netto (578 tys. zł brutto). Projekt Otwarta Zachęta współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Projekt Otwarta Zachęta przewiduje digitalizację i udostępnienie kolekcji Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki, umożliwiając szeroki do nich dostęp, stworzenie innowacyjnych narzędzi informatycznych, przeprowadzenie działań szkoleniowych i promocyjnych służących realizacji celów edukacyjnych, naukowych i artystycznych.
– Istotnym aspektem przedsięwzięcia będzie jego obywatelski wymiar zapewnienia powszechnego, bezpłatnego dostępu do zasobów kultury, co stanowi istotny czynnik demokratyzacji społeczeństwa poprzez znoszenie barier dla uczestnictwa w kulturze, w tym barier związanych z dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami – tłumaczy Natalia Hojny, Prezes Zarządu Towarzystwa.
– Wybraliśmy do tego projektu agencję Biuro Podróży Reklamy, bo jej oferta była zgodna z briefem i zdobyła najwięcej punktów w kryteriach oceny ofert – dodaje Zofia Koźniewska-Sikorska, kierownik projektu ze strony Towarzystwa.
Grupy docelowe projektu to m.in. pracownicy sektora kultury, uczestnicy procesu edukacji formalnej (nauczyciele, uczniowie), reprezentanci sektora nauki (badacze, studenci, naukowcy), jak i wszystkie osoby aktywne kulturalnie, w tym osoby z niepełnosprawnościami.
Cele zaplanowanych do połowy 2023 r. działań to m.in.: wzrosty odwiedzalności strony, wzrost zainteresowania i częstsze korzystanie ze zdigitalizowanych i dostępnych w wersji cyfrowej zasobów Zachęty, w tym tworzenie własnych treści przez użytkowników, jak również wzrost zainteresowania stałą ofertą i programem publicznym Zachęty po zetknięciu się z ofertą online.
Agencja Biuro Podróży Reklamy zajmie się przede wszystkim przygotowywaniem kreacji oraz planowaniem i zakupem mediów na potrzeby kampanii, będzie się też zajmować jej bieżącoą optymalizacją itp.
Zaplanowane na ponad 2 lata działania właśnie ruszają. W części działań agencja Biuro Podróży Reklamy współpracuje z Marcinem Markowskim, jednym z czołowych obecnie polskich artystów grafików (www.polishgraphicdesign.com/ranking, www.marcinmarkowski.pl)

Zachęta / Otwarta Zachęta
Od 2011 roku Galeria prowadzi projekt Otwarta Zachęta, którego jednym z najważniejszych punktów jest udostępnianie jej zasobów. Od 2012 roku wizerunki prac z kolekcji oraz wszystkie produkowane przez Zachętę materiały (edukacyjne, dokumentacyjne etc.) były dostępne na licencji Creative Commons na portalu OtwartaZacheta.pl. Od końca 2015 roku „portal otwartościowy” galerii został zintegrowany ze stroną internetową zacheta.art.pl. Dzięki temu zasięg odbiorców powiększony został do ćwierć miliona unikatowych użytkowników rocznie. Udostępniane na stronie internetowej zasoby można nie tylko oglądać, ale również w większości przypadków pobierać w jakości produkcyjnej i wykorzystywać do swoich działań.

W 2016 roku prowadzona była kampania promocyjna strony zacheta.art.pl „Bądź na bieżąco” złożona z serii animacji zaprojektowanych przez znanego twórcę komiksów Jacka Świdzińskiego. Kampania otrzymała nagrodę KTR w kategorii „Ilustracja i animacja” w maju 2017.
Od 12 marca 2020 roku, w dobie pandemii, Zachęta rozpoczęła bardzo intensywne działania, przenosząc program galerii do świata wirtualnego. Zachęta otworzyła galerię w 3D, przenosząc wszystkie aktualne wystawy do internetu. Wirtualne zwiedzanie wystaw, oprowadzania edukatorów, program warsztatów – to wszystko dostępne stało się na zachetaonline.pl.

Agencja Biuro Podróży Reklamy to eksperci w kampaniach łączących social, web, mobile, search marketing, video, blog i content marketing z ambientem technologicznym, marketingiem partyzanckim oraz innymi działaniami niestandardowymi i innowacyjnymi technologiami. Twórcy nowatorskich stron i aplikacji mobilnych. Agencja posiada dwa tytuły agencji roku: Agency of the Year 2014 in Poland – Epica Awards, Agencja Marketingu Zintegrowanego Roku – Impactor (2015) oraz w sumie 33 nagrody i wyróżnienia branżowe, m.in.: Epica Awards, Kreatura, Impactor, Mixx Awards, AME Award, Webstar Creative, Golden Arrow, Innovation Award, Pióro Roku, Złoty i Srebrny Spinacz, Kampania Społeczna Roku.

Tags
PORTFOLIO
NASI KLIENCI