PortfolioPortfolio / OBI: Aplikacja na iOS i Android 2013

  • 2664 wyświetleń
  • aplikacje, diy

W ostatnim kwartale 2013 stworzyliśmy  dwie aplikacje mobilne dla OBI na platformę iOS oraz na platformę Android. Zadaniem aplikacji jest prezentowanie: listy marketów i odległości od użytkownika, grupy usług dopasowanych do poszczególnych marketów, aktualnej oferty w podziale na poszczególne publikacje, gazetki, magazyny oraz katalogi. Aplikację wyróżnia m.in.:

Trójwymiarowa karuzela, nawigująca pomiędzy trzema głównymi sekcjami obecnymi w aplikacji: Markety OBI, Aktualna Oferta oraz Usługi.

obi-aplikacja-na-ios-i-android-2013-ipad1

Responsywność, jak również optymalizacja jakości grafik pod konkretne urządzenia i wyświetlacze.

obi-aplikacja-na-ios-i-android-2013-ipad2

Podręczny pomocnik obecny w całej aplikacji.

obi-aplikacja-na-ios-i-android-2013-ipad3

W sekcji Usługi: trójwymiarowa karuzela z dedykowanymi grafikami do kilkudziesięciu usług dostępnych w marketach OBI.

obi-aplikacja-na-ios-i-android-2013-ipad4

W sekcji Usługi: podsekcje dedykowane poszczególnym usługą, skorelowane z listą marketów OBI w których dana usługa jest dostępna.

obi-aplikacja-na-ios-i-android-2013-ipad5

W sekcji Markety: podsekcje dedykowane poszczególnym marketom, skorelowane z listą usług dostępnych w danym markecie OBI.

obi-aplikacja-na-ios-i-android-2013-ipad6

W sekcji Markety: szybka i łatwa możliwość wygenerowania trasy dojazdu do wybranego marketu OBI.

obi-aplikacja-na-ios-i-android-2013-ipad7

W sekcji Markety: możliwość płynnego przejścia z wybranego marketu OBI do jednej z dostępnych w nim usług.

obi-aplikacja-na-ios-i-android-2013-ipad8

W sekcji Usługi: możliwość płynnego przejścia z wybranej usługi do jednego z marketów OBI, w którym ta usługa jest dostępna.

obi-aplikacja-na-ios-i-android-2013-ipad9

Generowanie, przy użyciu współrzędnych GPS użytkownika, dystansu do poszczególnych marketów.

obi-aplikacja-na-ios-i-android-2013-ipad10

W sekcji Aktualna Oferta: możliwość pobrania/skasowania jednej z wybranych e-publikacji.

obi-aplikacja-na-ios-i-android-2013-ipad11

W sekcji Aktualna Oferta: możliwość skorzystania w wybranej publikacji z zaawansowanego silnika szukania, wraz z podpowiedziami w celu znalezienia szukanego produktu.

obi-aplikacja-na-ios-i-android-2013-ipad12

W sekcji Aktualna Oferta: po kliknięciu w wybranej publikacji w szpilkę, możliwość przyjrzenia się produktowi, dodania go na listę zakupów (koszyk), oraz możliwość przesłania jej, bądź wydrukowania.

obi-aplikacja-na-ios-i-android-2013-ipad13

Tagi aktualnego posta
Wszystkie Tagi
PORTFOLIO
NASI KLIENCI